architekt Ján Kubina - architektúra - urbanizmus

architektonická kancelária

autorizovaný architekt Ján Kubina
kancelária Dolný Kubín
obrazová prezentácia vybraných diel - projekty a štúdie


e-mail:
telefón: +421 905 647 666
adresa: Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín